Ikäihmisten palvelukortteli -hanke


Pornaisten kunnassa on aloitettu Ikäihmisten palvelukortteli -hanke, joka kuuluu ympäristöministeriön rahoittamaan Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on parantaa ikäihmisten asuinoloja ja edistää erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa. Olemassa olevan Aurinkomäen palvelukeskuksen tilojen yhteyteen on mahdollista suunnitella nyt kokonainen palvelukortteli, jossa voisi olla ikäihmisten tarpeisiin suunniteltuja asuntoja, erilaisia palveluja ja yhteisöllisyyttä. Korttelin toteutukseen etsitään kuluvan vuoden aikana kumppaneita.

Asumisen kysely tehty

Tammikuun aikana selvitettiin pornaislaisten ikäihmisten asumisen tarpeita ja toiveita kyselyllä, joka jaettiin postitse kaikille 70 vuotta täyttäneille ja 65-69 vuotiaidenkin toivottiin vastaavan siihen mm. sähköisesti.

Saimme kyselyyn kaikkiaan 326 vastausta. Kerromme kyselyn tuloksista kevään aikana mm. täällä nettisivulla ja Pornaisten some-kanavilla. Valtavasti kiitoksia kaikille teille, jotka vastasitte kyselyyn sekä teille jotka autoitte tai kannustitte lähipiirinne ikäihmisiä vastaamaan siihen!

Yhteistyötä kunnan toimijoiden kesken

Uuden ikäihmisten palvelukorttelin toivotaan lisäävän yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä Pornaisissa. Suunnitelmia tehtäessä onkin tarkoitus yhdessä pysähtyä miettimään, minkälaisia toimintoja ja palveluita voisi sijoittua uuteen palvelukortteliin, kuka niitä tuottaa ja minkälaisia tiloja ne tarvitsevat. Rakennettavien tilojen tulisi olla muunneltavia, että niistä saataisiin mahdollisimman monikäyttöisiä.

 

Lisätietoja: Kati Harkoma, puh. 040 174 5027, sähköposti kati.harkoma@pornainen.fi