Kirjasto avoinna kevätkarnevaaleilla 26.5.2022 klo 11-14

Kirjastolla tapahtuu karnevaalipäivänä 26.5. etenkin ikäihmisille on monenlaista mukavaa:
-ajellaan ROLLAATTORIRALLIA kirjaston käytävillä
-etsiskellään vapaaehtoisia ulkoiluystäviä, tupatukia, digikavereita ja kerrotaan muistakin vapaaehtoistyön mahdollisuuksista
-jaetaan tietoa mm. kirjaston e-aineistoista ja äänikirjoista
-kerrotaan meneillään olevista ikäihmisten hankkeista
-ARPAJAISET, kahvipaketteja arvotaan
-ILMAISIA poistokirjoja

Tulkoon karnevaaleissa vaikka akkoja taivaalta, sisällä ei sada!


Ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen keskittyvä hanke käynnistymässä Pornaisissa, Askolassa, Pukkilassa ja Myrskylässä

Pienissä maalaiskunnissa ikäihmiset asuvat hyvin yleisesti pientaloissa ja iso osa heistä asuu yksin. Ikääntyneet itse toivovat saavansa asua omakotitaloissaan mahdollisimman pitkään
terveydentila huomioon ottaen. Näin siitäkin huolimatta, että vanheneva pientalo ei aina kaikilta osin vastaa heidän tarpeitaan esteettömyydeltään, toimivuudeltaan ja turvallisuudeltaan.

Pornaisissa, Askolassa, Pukkilassa ja Myrskylässä alkava Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke tarjoaa kuntien ikäihmisille kotona asumiseen tukea, neuvoja sekä liikuntaesteiden korjausapua. Hanke kestää 30.4.2023 saakka ja saa rahoitusta ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.

Hankkeessa etsitään kuntien asukkaista vapaaehtoisia (iäkkäitä) henkilöitä tekemään ikäihmisten asuntoihin kartoittavia kotikäyntejä. Niissä arvioidaan asuntojen pieniä korjaustarpeita ja tehdään pieniä korjaustöitä, esim. kiinnitetään tukikahvoja ja -kaiteita, madalletaan kynnyksiä ja asennetaan portaisiin luiskia. Vapaaehtoistoimintaa ja asiakaskäyntejä koordinoi hankkeeseen rekrytoitava projektikoordinaattori. Tehtävään sopivaa henkilöä etsitään paraikaa ja lisätietoa avoimesta paikasta löytyy mm. täältä.

Esteettömän ja turvallisen asumisen vaatimuksia kannattaa pysähtyä miettimään ennakoiden.Siksi hankkeessa on tarkoitus jakaa ikäihmisille tietoa mm. asumisen ennakoinnista, kodin turvallisuuden parantamisesta ja esteettömyydestä.

Neljän kunnan yhteishankkeessa tarjottavan kotona asumisen tuen tavoitteena on auttaa ikäihmisiä elämään kotonaan mahdollisimman turvallista ja sujuvaa arkea.

Lisätietoja hankkeesta:

Kati Harkoma
Projektipäällikkö, Ikäihmisten palvelukortteli -hanke
Pornaisten kunta
kati.harkoma@pornainen.fi
p. 040 174 5027

 

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke auttaa ja neuvoo ikäihmisiä pärjäämään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Vapaaehtoistoimin toteutettavat pienet korjaustoimenpiteet parantavat kotien esteettömyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta. Hanke toteutetaan vuosina 2022-23, osin ympäristöministeriön tuella, Pornaisissa, Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa.


KUUMA-seudun elinvoiman tunnusluvut ovat koko maan parhaimmistoa

Suomen kuntia vertaillaan työllisyyden, vetovoiman, yritystoiminnan, koulutuksen ja hyvinvoinnin sekä talouden kehittymisen mittareilla. Kuntien vertailu on mielekästä, kun halutaan ymmärtää nopeasti kuntien välisiä eroja ja löytää mahdollisia selittäviä tekijöitä sille miksi toiset kunnat pärjäävät paremmin kuin toiset. Syyt ilmiöiden takana auttavat kuntia kehittämään omaa toimintaansa ja kuntavertailujen avulla voidaan nopeasti tunnistaa minkä kunnan toiminnasta voitaisiin saada uusia keinoja oman kunnan kehittämiseksi.

Aluekehityksen tilannekuva nyt

KUUMA-seutu on alue, joka ympäröi pääkaupunkiseutua. KUUMA-seudun kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

KUUMA-seudun muuttovetovoima on ollut kaupunkiseutujen toiseksi suurinta korona-aikana. Seudun muuttovoitto maan sisältä oli yhteensä 4 426 henkilöä vuosina 2020–2021.

Väestönkasvu KUUMA-seudulla on ollut korona-aikana kaupunkiseutujen kolmanneksi nopeinta. KUUMA-seutu sai väestönlisäystä yhteensä 6 813 henkilöä.

Lue lisää KUUMA-seudun luvuista: https://www.kuuma.fi/tiedotteet/kuuma-seudun-kilpailukyky-on-erittain-vahva/

Lisätietoja laajasta tilannekuvasta löytyy täältä: https://www.mdi.fi/tietopalvelu/laaja_tilannekuva/

 


Pornaisten uusi kuntastrategia on julkaistu

Pieni ja pippurinen Pornainen on saanut uuden kuntastrategian, jossa visiona on olla rohkea! Rohkeita ratkaisuja on tarkoitus tehdä mm. kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi. Laadukkaat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat keskeinen osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Erityisesti kunnassa aiotaan panostaa lasten ja nuorten sekä ikäihmisten palveluihin.

Pornaisten toivotaan profiloituvan yritysmyönteisenä kuntana ja yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään monin eri tavoin. Asuinympäristönä Pornaisista leivotaan viihtyisä ja yhteisöllinen. Kunnan taloutta pyritään pitämään tasapainossa ja matkataan kohti hiilineutraalia Pornaista.

Voit lukea uuden kuntastrategian kokonaisuudessaan täältä


Pornaisten kunta tukee Ukrainaa rahalahjoituksella kriisityöhön

Pornaisten kunta tukee Ukrainaa lahjoittamalla kunnan asukaslukua vastaavan summan Suomen Punaiselle Ristille Ukrainassa tehtävään kriisityöhön. Kunnanhallitus päätti 5100 euron lahjoituksesta kokouksessaan 7.3.2022.