Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä, joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

Merenhoitosuunnitelman toisen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020-2026 -ehdotuksesta. Lisäksi tausta-asiakirjana on Suomen merenhoidon seurantakäsikirja 2020-2026.

Mielipiteet kuultavana olevasta asiakirjasta tulee toimittaa 20.3.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (yhteystiedot löytyvät kuulutuksesta).

Kuulutus

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja

Kuva: ymparisto.fi/vaikuta vesiin


Kotojärven kuntoradan alueella tehdään metsätöitä

Kotojärven kuntoradan alueen metsätyöt ovat alkaneet

Kotojärven kuntoradan alueella on aloitettu metsänhoidolliset työt ennakkoraivauksilla. Metsäkoneella tehdään myös harvennuksia. Tavoitteena on säilyttää alueen puustoa ja kuitenkin toteuttaa niitä metsänhoidollisia toimenpiteitä, joilla alueen yleisilme säilyy ja metsä voi hyvin. Alueella liikkuu seuraavan noin kuukauden aikana metsäkoneita ja liikkuttaessa tulee huomioida metsäkoneiden työskentely. Työstä varoitetaan alueelle tultaessa varoituskilvin. Työkoneet käyttävät ajoreitteinä myös liikuntareittejä sekä metsää, joten liikuntareiteillä esiintyy varmasti myös koneiden aiheuttamia painaumia, jotka kuitenkin korjataan työn päättyessä. Samoin alueelta kerätään oksia pois.

Kotojärven alueen kehittämissuunnitelman mukaisia töitä oli tarkoitus aloittaa tekemään tänä vuonna metsätöiden jälkeen, mutta niiden osalta tarjouskilpailu ei tuottanut tulosta eli tarjouksia alueen rakentamiselle ei ilmeisesti suhdannetilanteesta johtuen saatu. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja siitä, miten työt saataisiin perusparannuksen osalta ainakin osittain toteutukseen, mutta tarkkaa aikataulua näille töille ei vielä ole.

Myös muita metsätöitä Pornaisissa

Metsänhoidollisia töitä kesän aikana myös muualla kunnan alueella. Talven 2019-20 aikana tehdään myös talviajalle otollisia metsätöitä mm. Kivisniemen alueella luontoarvoja huomioiden tehdään siistimisiä sekä istutetuilla alueilla harvennuksia. Metsätöistä varoitetaan tiestön tai reittien varrella, mutta metsässä liikkujia kehoitetaan varovaisuuteen kun alueella on työt käynnissä.

Työt ovat metsänhoitosuunnitelman mukaisia töitä kaudelle 2018-2020.


Sähköauton lataus onnistuu nyt myös Pornaisissa

Sähköauton latauspiste valmistui Jyrkäntien Pysäköintialueelle

Pornaisissa siirryttiin uudelle aikakaudelle sähköautojen latauksessa Jyrkäntien pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä. Jyrkäntien pysäköintialue sijaitsee keskustassa urheilukentän vieressä. Ensimmäiset kaksi sähköauton latauspistettä toteutettiin yhdessä pysäköintialueen rakentamisen kanssa. Latauspisteet (2kpl) ovat ns. keskinopeita latauspisteitä ja kuormituksesta  riippuen täysi lataus kestää noin 2-8 tuntia. Latauslaitteistot ovat kunnan omistamia, mutta itse maksutapahtuma tapahtuu Virta -latauspalvelun kautta rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi tästä saat lisätietoja internetistä: https://www.virta.global/fi/sahkoautoilija

Virta kuuluu sähköauton latauksen roaming-verkostoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että latauspisteverkoston lisäksi voi ladata asiakastunnuksillamme tuhansilla latauspisteillä ympäri Eurooppaa. Suomessa latauspisteitä on noin 250. Kaikki latauspisteet löytyvät sovelluksella.

Latauksen hinta:

lataus keskinopeilla latauspisteillä 0,15 €/kWh (latausaika noin 2- tuntia)

Lataustolpan voi varatamobiilisovelluksella 15 min etukäteen. Varausmaksun hinta on 0,15 €/min.

Auton lataaminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröitymisen yhteydessä tililtäsi veloitetaan 30 euroa, jonka voit käyttää kaikissa Virtapiste -tunnuksella varustetussa latauspisteessä kaikkialla Suomessa.

"Tankin" saa siis täyteen noin 5-10 €:lla lataustarpeesta riippuen. Laitteita on jo ensimmäisen viikon aikana käytetty, joten tätä kautta laitteistoille on myös tarvetta. Alustavasti suunnitelmissa on myös laajentaa Pornaisten latauspisteiden lukumäärää sopivasti muiden maanrakennustöiden tai hankkeiden yhteydessä.

Itse pysäköintialueella on myös viimeistelytyöt menossa ja hanke valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Mukavia lataushetkiä!

 

Kuvassa laitteiden asennus käynnissä


Kotojärven virkistysalueen yleissuunnitelma

Kotojärven virkistysalueen yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmaan pääset tutustumaan tästä ja tästä.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa alueen kehittämissuunnitelmaan vastaamalla nettikyselyyn tai työpajaan. Kyselyn ja työpajan tuloksia on otettu huomioon hyväksytyssä suunnitelmassa. Hankkeita pyritään toteuttamaan vuosittain investointimäärärahojen rajoissa. Toiminnoista tehdään ennen toteuttamista vielä yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat.

Lisätiedot: minna.pudas@pornainen.fi/0400 937 704