Avoimia työpaikkoja varhaiskasvatuksessa

Avoimia työpaikkoja varhaiskasvatuksessa

Hakuilmoitukset:

VARHAISKASVATUKSEN lastenhoitajia, hakuaika päättyy 23.12.2022 klo 16.00

VARHAISKASVATUKSEN opettajia, hakuaika päättyy 31.12.2022 klo 16.00


Keusote tiedottaa

Influenssaepidemia on alkamassa – Lisäämme rokotusaikoja joulukuulle klo 16–18 välille

Influenssaepidemia on alkamassa – Lisäämme rokotusaikoja joulukuulle klo 16–18 välille

Influenssaepidemia on alkamassa Suomessa. Rokote on tehokkain suoja influenssaa vastaan ja rokotukset ovatkin parhaillaan Keusotessa käynnissä. Olemme rokottaneet jo noin 30 000 alueemme asukasta.

Annamme influenssarokotuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Keusoten rokotuspisteillä. Lisäämme rokotusaikoja ajalle ma 12.12.– pe 16.12. klo 16–18 välille.

Rokotusaika tulee varata ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti tai puhelimitse. Lapselle aika tulee varata lapsen nimellä ja henkilötunnuksella. Jos kyseessä on 12 vuotta täyttänyt lapsi, edellyttää palvelun käyttö sopimusta puolesta asioinnista.

Neuvolaikäiset lapset ja raskaana olevat naiset, joilla on jo entuudestaan neuvola-aika joulukuussa, voivat saada rokotteen neuvolakäynnin yhteydessä.

Maksuttomaan rokotukseen oikeutetut henkilöt

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:

 • kaikki alle 7-vuotiaat lapset 6 kuukauden iästä alkaen
 • alle puolivuotiaan lapsen lähipiiri
 • raskaana olevat naiset ja heidän lähipiirinsä
 • varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen tänä talvena aloittavat nuoret
 • sosiaali- ja terveysalan työharjoittelun tänä talvena aloittavat tai jo aloittaneet opiskelijat
 • kaiken ikäiset sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • kaikki 65-vuotta täyttäneet
 • kaiken ikäiset vakavasti sairaat
 • sairaiden ja huonokuntoisten iäkkäiden lähipiiri

Lähipiiri = asuu samassa taloudessa tai tapaa viikoittain kasvokkain henkilön.

Influenssarokote omakustanteisesti

Rokotteen voi hankkia myös omakustanteisesti. Reseptin rokotetta varten ja rokotusajan saat soittamalla rokotuspalvelumme ajanvarausnumeroon. Reseptipyynnöt toimitetaan 8 vrk kuluessa reseptipyynnöstä. Rokotuskäynti on ilmainen, kun tuot mukanasi oman rokotteen.

Näin varaat ajan influenssarokotukseen

 • Varaa aika influenssarokotukseen ensisijaisesti sähköisesti Rokotuspalvelut-sivun kautta. Emme suosittele Safari-verkkoselaimen käyttöä.
 • Vaihtoehtoisesti voit varata rokotusajan puhelimitse numerosta p. 019 226 0665 (ma–pe klo 8–16). Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Soitamme sinulle takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään sähköistä ajanvarausta.

Rokote

Puolen vuoden iästä alkaen rokotteena käytetään pistettävää VaxigripTetra-rokotetta. 2–6-vuotiaille on tarjolla kätevä Fluenz Tetra -nenäsumuterokote. Yksi annos nenäsumuterokotetta riittää, vaikka lapsi ei olisi saanut aiemmin yhtään influenssarokotetta.

Mitä hyötyä on influenssarokotteesta?

Rokote on paras suoja influenssaa vastaan. Lisäksi influenssarokote vähentää

 • jälkitauteja, kuten korvatulehduksia, keuhkoputkentulehduksia, keuhkokuumeita sekä sydäninfarkteja ja aivoverenkierron häiriöitä
 • vakavan influenssan ilmaantuvuutta
 • influenssasta johtuvia kuolemia sekä sairaala- ja laitoshoitoja
 • influenssatartuntoja: kun henkilö ei sairastu, hän ei tartuta muita

Katso lisätietoja, ajanvaraustavat sekä rokotuspisteet Rokotuspalvelut-sivultamme:


Monilokerokeräys vähensi sekajätteen määrän puoleen

Monilokerokeräys vähensi sekajätteen määrän puoleen

Rosk’n Rollin tutkimus osoitti, että omakotitalojen pihoille tuodut kierrätettävien jätteiden keräysastiat lisäsivät lajittelua merkittävästi. Kokeilussa mukana olleet huomasivat, että lajittelu sujui pian rutiinilla.

Osana monilokerokeräyksen tutkimushanketta toteutettiin kokeilu, jossa Lohjan Asemanpellon pientaloasujat saivat pihoilleen sekajäteastian rinnalle nelilokeroisen astian kartongille, muoville, lasipakkauksille ja pienmetallille sekä tuulettuvan jäteastian biojätteelle. Vaihtoehtona biojäteastialle oli kotikompostointi. Mukana vuoden mittaisessa kokeilussa oli lähes 300 kotitaloutta.

Kokeilussa muun muassa seurattiin kokeilualueelta kertyvien jätteiden määriä, tutkittiin sekajätteen koostumusta sekä selvitettiin asukkaiden kokemuksia useilla kyselyillä. Kokeilun päätteeksi tehtiin vielä 19 syvempää haastattelua.

”Halusimme paitsi selvittää jätemääriä, päästöjä ja kustannuksia, myös asukkaiden kokemuksia lajittelusta ja useimmille uudenlaisesta jätteenkeräyspalvelusta”, selittää erityisasiantuntija Marika Makkonen Rosk’n Rollilta.

Enemmän kierrätettävää

Tulokset osoittavat, että tuomalla pientaloasukkaiden kotipihoille tavallisimpien jätteiden keräyspalvelut tarvittavine lajitteluohjeineen lajittelu lisääntyy merkittävästi.

Kokeilussa seuratuista jätteistä sekajätteen osuudeksi muodostui noin 45 % ja loput – eli yli puolet – oli erikseen lajiteltuja, ravinteina tai materiaalina hyödynnettäviä jätteitä. Kierrätykseen saatavien materiaalien osuus oli hyvin korkea verrattuna yleisesti Suomessa kerättyihin määriin. Todellinen luku on vielä tätäkin suurempi mm. siksi, että asukkaat veivät kokeilun aikana suurempia kartonki-, muovi- ja metallieriä myös jäteasemalle ja ekopisteille.

Kun verrattiin kokeilualueen ja muiden Rosk’n Rollin toimialueen pientalojen sekajätteitä, havaittiin että kokeiluun osallistujilla sekajätettä kertyi jopa puolet vähemmän. Heidän sekajätteensä myös sisälsi muita enemmän juuri sitä, mitä lajitteluohjeiden mukaan kuuluisikin, esimerkiksi vaippoja, pölypusseja ym.

Vähemmän päästöjä

Tutkimuksessa mallinnettiin tilannetta, jossa Rosk’n Rollin toimialueen suurimpien taajamien pientalot ovat liittyneet kokeilun kaltaiseen keräysjärjestelmään.

”Kokeiltu malli osoittautui ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi kuin se, että talojen pihoilta kerättäisiin pelkkä sekajäte”, kertoo Marika Makkonen.

”Kierrätyskelpoisten jätteiden käsittelystä koituu sekajätettä vähemmän päästöjä. Kuljetukset eivät puolestaan kokonaisuudessaan lisäänny dramaattisesti, sillä lajittelun lisääntyessä sekajäteastioiden tyhjennykset harvenevat. Kaiken lisäksi kuljetusten osuus päästöistä on paljon jätteenkäsittelyä pienempi”, hän selventää.

Asukkailta saadut vastaukset osoittavat myös, että eri jätelajien keräys omalta pihalta ja sitä varten tehtävä jätteiden lajittelu auttavat hahmottamaan syntyvän jätteen määrää. Tällä on vaikutusta jopa kulutuskäyttäytymiseen, mikä puolestaan on avain jätteen kokonaismäärän vähentämiseen.

Kustannukset kohtuullisia

Mallinnusten perusteella kokeilussa käytetty keräysmalli olisi tuotantokustannuksiltaan 23 % kalliimpi verrattuna siihen, että kiinteistöiltä kerättäisiin vain seka- ja biojäte.

”Kustannusero ei ole mahdottoman suuri ottaen huomioon, kuinka paljon tällä mallilla saadaan kerättyä kierrätyskelpoista materiaalia. Tuokin ero saataisiin pienemmäksi tai jopa häviämään, jos jäteastioiden tyhjennysvälejä saataisiin entisestään pidennettyä”, Marika Makkonen huomauttaa.

Kokeilu kannusti aloittamaan

Lajittelun lisääminen vaati monella uuden tavan opettelua. Lajittelun alkuun pääsemisessä helpotti ulkopuolelta tuleva kannustin. Asemanpellon asukkaat olivat palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä heille tarjottuun, valmiiksi suunniteltuun palvelupakettiin, jota sai kokeilla ilman lisäkustannuksia ja sitoumuksia.

Kokeilun aikana ilmenneitä hankaluuksia tuotiin esille eniten biojätteisiin liittyen (kosteus, haju ja hyönteisongelmat). Näihin pulmiin Rosk’n Roll tarjosi käytännön vinkkejä mm. kosteuden vähentämiseksi.

”Paljon myös kysyttiin, mikä on riittävän puhdas pakkaus kierrätykseen. Ruoantähteitä pakkauksissa ei tule olla, mutta emme suinkaan kehota tiskaamaan jätteitä. Erikseen lajiteltavien pakkausjätteiden on vain oltava tarpeeksi kuivia ja puhtaita, etteivät ne ala kotiroskiksessa homehtua tai haista”, Marika Makkonen mainitsee.

Enemmistö jatkaa

Jopa 60 % monilokero- ja biojäteastioita kokeilleista on päättänyt pitää nämä keräykset pihallaan, vaikka se kokeilun jälkeen maksaakin hieman enemmän kuin pelkkä sekajätteen keräys. Useat muutkin ilmoittivat, että vuoden aikana opittua ei unohdeta, vaan lajittelu jatkuu ekopisteitä hyödyntäen. Moni esimerkiksi aloitti muovin lajittelun kokeilun aikana, ja aikoo jatkaa sitä vastedeskin.

FAKTA

 • Rosk’n Roll toteutti logistisesti optimoidun monilokerokeräyksen tutkimushankkeen v. 2021–2022
 • Kokeilualueena oli Lohjan Asemanpellon taajama, jossa lähes 300 pientalon kotipihalle tuotiin vuoden ajaksi 4-lokeroastia ja biojäteastia.
 • Tutkimuksessa testattiin kokeiltavan jätteenkeräysmallin vaikutuksia ilmastopäästöihin, jätemääriin, kustannuksiin sekä asiakaskokemukseen.
 • Tutkimus sai rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Kuva: Rosk´n Roll


Keusote tiedottaa

Joulunajan muutokset Keusoten palveluissa ja aukioloajoissa

Joulunajan muutokset Keusoten palveluissa ja aukioloajoissa

Asiakasohjaus

Sosiaalipalveluiden neuvonta ja ohjaus

 • Lapsiperheiden palvelut tavoitat numerosta 019 226 0401
  • 23.12.2022 ja 5.1.2023 avoinna klo 8–12
 • Työikäisten palvelut numerosta 019 226 0402
  • 23.12.2022 ja 5.1.2023 avoinna klo 8–12
 • Ikäihmisten palvelut numerosta 019 226 0403
  • 23.12.2022 ja 5.1.2023 avoinna klo 8–12
 • Vammaisten palvelut numerosta 019 226 0433
  • 23.12.2022 klo 9–11 ja 5.1. klo 12–14

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidontarpeen arviointi ja asiakasohjaus

Puhelinpalvelua saat numerosta 019 226 0404.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

 • Aikuissosiaalityön toimistot sulkeutuvat 23.12. ja 30.12. jo klo 13.
 • Wipinä on suljettu 27.12.2022–6.1.2023.
 • LähiWIPINÄ on suljettu 5.12. sekä Hyvinkäällä että Järvenpäässä, mobiiliWIPINÄ avoinna.
 • Avokuntoutuspisteet TOIWO ja Kipinä ovat suljettuina 27.–30.12.
 • Terveysneuvontapisteet Hyvinkäällä ja Järvenpäässä suljettuina 27.–30.12.
 • Korvaushoidon lääkejako keskitetty Hyvinkäälle ja Järvenpäähän 27.–31.12.
 • Sosiaalisen kuntoutuksen kaikki toimipisteet suljettuina 23.12.2022–1.1.2023.

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys avoinna 24/7

Virka-aikana p. 019 226 0400 ja virka-ajan ulkopuolella p. 019 711 0721

Ikäihmisten palvelut

Geriatrian poliklinikka on suljettu 26.12.2022–1.1.2023.

Keusoten konserni

Keusoten konsernin toiminta on supistettua ajalla 23.12.2022–5.1.2023. Osoitteemme on 1.12. alkaen Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Palveluissamme ja toimipisteissä supistettua toimintaa ajalla 27.12.2022–5.1.2023.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Hoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut ja suun terveydenhuolto

 • Pornaisten, Kellokosken ja Rajamäen terveysasemat ovat suljettu 26.–30.12.
 • Jokelan terveysasema on suljettu 2.–6.1.2023

Hoitotarvikejakelu

Puhelinpalvelu ja sähköiset tilauslomakkeet suljetaan jouluksi 23.12. klo 15. Tilauksia voi jättää jälleen 27.12. klo 8 alkaen. Uudeksivuodeksi tilauskanavat suljetaan 30.12. klo 15 ja avataan 2.1.2023 klo 8.

Kuntoutus-, terapia- ja apuvälinepalvelut

 • Apuvälinelainaamot ovat auki torstaina 5.1.2023 poikkeuksellisesti klo 12.30–14. Iltalainaamoa ei ole.
 • Lasten fysioterapian vastaanotto ja puhelinpalvelu on suljettu Mäntsälässä ja Järvenpäässä 23.–30.12. Kyseisenä aikana jätettyihin sähköisiin yhteydenottoihin vastataan heti viikolla 1/2023.

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

HUS-laboratoriot ja HUS-röntgenit ovat suljettuina pyhäpäivinä. Tarkista aukioloajat HUSin verkkosivuilta Laboratorio ja kuvantaminen.

Työkykytiimi

Tiimi joululomalla 23.12.2022–1.1.2023 välisen ajan.

Vammaisten palvelut

 • Vammaispalvelujen päiväaikaisen toiminnan yksiköt:
  • Askare, Villakko ja Woimala suljettu 23.12.2022–1.1.2023.
  • Himmeli, Kettunen ja Mesikämmen suljettu 23.12.2022–1.1.2023.
 • Vammaispalvelujen sosiaalityö palvelee pienemmällä henkilöstömäärällä ja tapaamiset ainoastaan ajanvarauksella.
 • Vammaispalvelujen toimistot ovat avoinna virka-aikana pienemmällä henkilöstöllä.
 • Henkilökohtaisen avun keskus on suljettu 23.–26.12. Supistettu aukioloaika puhelinpalvelussa 19.–30.12. klo 9–12.

työhakemus

Haettavana erityisluokanopettajan virka ja koulunkäynninohjaajan työsuhde

Haettavana erityisluokanopettajan virka ja koulunkäynninohjaajan työsuhde 9.1.2023 alkaen

Haemme Yhtenäiskoululle hyvän yhteistyön ja työilmapiirin kouluumme eritysluokanopettajaa, joka toimii kevätlukukauden 2023 ajan vuosiluokkien 2 – 3 opetuksessa, noin 70 oppilaan tukena. Erityisluokanopettaja toimii ammattitaitoisten luokanopettajien kanssa yhteisopettajuuden ja joustavien opetusjärjestelyjen periaatteella. Lisäksi vuosiluokkien tukena on koulunkäynnin ohjaajia. Opetuksen henkilöresursointi on hyvällä tasolla.

Hakuaika päättyy 7.12.2022 klo 12.00.

Hakuilmoitus

Koulunkäynninohjaaja toimii pääosin Jopo-luokan (vuosiluokat 7-9) oppilaiden ohjaajana.
Tehtävään kuuluu myös mm. työpaikkajaksojen sekä retkien organisointi ja niihin osallistuminen. Työaika 30h/viikko. Työaika voidaan täydentää täydeksi viikkotyöajaksi (38h 15min) koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Hakuaika päättyy 15.12.2022 klo 16.00

Hakuilmoitus

 


Kuulutuksia ympäristölupahakemuksista, Murron alue

Kuulutuksia ympäristölupahakemuksista, Murron alue

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää ensisijaisesti www.julkipano.fi - sivuston kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu(at)askola.fi
viimeistään 30.12.2022.

Ympäristölupahakemus

Ympäristöluvan muuttaminen

 


Katusuunnitelmaehdotus, Pornaisten Portti

KATUSUUNNITELMAEHDOTUS

Pornaisten Portin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen katusuunnitelmaehdotus (Läpimurrontie, Ahertajantie ja -polku) on nähtävillä kunnan verkkosivuilla (ajankohtaista -palsta) ja
kunnantoimiston teknisellä osastolla (Kirkkotie 176) 21.11. – 7.12.2022.

Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena 7.12.2022 klo 16.00 mennessä osoitteella: Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai kunta(at)pornainen.fi.
Lisätiedot: tekninen johtaja Antti Ikonen, puh. 040 174 5007 tai s-posti: antti.ikonen(at)pornainen.fi.

Kuulutus
Asemapiirros-AP1
Pituusleikkaus-PIT1
Pituusleikkaus-PIT2
Poikkileikkaukset-POI1
Poikkileikkaukset-POI2
Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus-TPL1
Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus-TPL2
Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus-TPL3
Muistutuslomake


Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen ympäristönsuojeluviranomainen valmistelee ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä. Luonnos uusista ympäristönsuojelumääräyksistä on asetettu nähtäville 14.11.-21.12.2022 väliseksi ajaksi.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa palautekanavan kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola viimeistään 21.12.2022.

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Määräykset koskevat muun muassa mattojen ja autojen pesua, öljysäiliöitä, tapahtumien ja töiden melua, sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä.

Palautekanava

Kuulutus
Ympäristönsuojelumääräykset luonnos
Ymp.määräysten perustelut luonnos

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä:
ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola 040 763 9420
ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio 040 050 0244


Keusote tiedottaa

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet aloittivat toimintansa

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet aloittivat toimintansa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus nimesi alueelliset vaikuttamistoimielimet keväällä 2022. Viime viikolla vaikuttamistoimielimet aloittivat toimintansa järjestäytymiskokouksissaan. Kokouksissa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimille valittiin ensimmäiselle toimikaudelle puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Nuorisovaltuusto:

puheenjohtaja Niko Kotilainen (Järvenpää)
1. varapuheenjohtaja Heta Kyytinen (Tuusula)
2. varapuheenjohtaja Anniina Nurro (Nurmijärvi)

Vammaisneuvosto:

puheenjohtaja Esa Lahtela (Nurmijärvi)
varapuheenjohtaja Merja Heikkonen (Tuusula)

Vanhusneuvosto:

puheenjohtaja Liljan-Kukka Runolinna (Pornainen)
varapuheenjohtaja Lars-Erik Wilskman (Järvenpää)

Lisätietoja:

Tero Seitsonen, johtava asiantuntija
puh. 050 497 2554
tero.seitsonen@keusote.fi


Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Järvenpääntie 314

Kuulutus

Tiivistelmä

Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset on jätettävä 9.12.2022 mennessä ensisijaisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteeseen rakennus- ja ympäristölautakunta, Askolantie 28, 07500 Askola.