Koronasuosituksia ja rajoituksia päivitetty harrastustoiminnan osalta - tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n käyttöönottoon valmistaudutaan

Koronasuosituksia ja rajoituksia päivitetty harrastustoiminnan osalta - tartuntatautilain väliaikaisen 58 g §:n käyttöönottoon valmistaudutaan

Kriittisen koronaepidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaista päätöstä, jolla määrätään tiettyjä asiakastiloja suljettavaksi määräajaksi. Päätös kattaisi vähintään pääkaupunkiseudun kuntien alueen, ja sen olisi tarkoitus olla voimassa 1.-14.3.2021.

Koska koronatilanne on myös Keusoten alueella voimakkaasti heikentynyt, Keusote suosittelee, että 1.3.2021 lukien kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa. Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Rajoitus on voimassa 31.3.2021 saakka.

Keusoten koronasuosituksia ja rajoituksia tarkennetaan, kun aluehallintoviraston päätös pykälän 58 g osalta sekä valtioneuvoston esittämät poikkeustilan toimenpiteet on julkaistu.

Kuntayhtymä varautuu tartuntatautilain pykälän 58 g mukaiseen päätökseen

Keusoten seuraa ja arvioi koronapandemiatilannetta yhteistyössä alueensa kuntien kanssa, ja varautuu aluehallintoviranomaisen tiedottamaan tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaiseen tilojen sulkupäätökseen. Rajoituksista tiedotetaan myöhemmin.

Tartuntatautilain uusi pykälä 58 g mahdollistaa alueen asiakas- ja toimitilojen väliaikaisen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi, jos se on epidemiatilanteen vuoksi välttämätöntä.

Lisätiedot kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. 040 182 5797

Lisätiedot:


Haettavana maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntijan työsuhde

Haettavana maankäyttö- ja paikkatietoasiantuntijan työsuhde

Haemme henkilöä, joka vastaa suunnittelutarve- ja poikkeamislupia koskevasta asiakaspalvelusta maaseutu- ja kyläalueiden osalta sekä osallistuu kunnan lausuntojen valmisteluun. Kyseinen henkilö osallistuu yhdessä kunnanjohtajan ja teknisen johtajan kanssa asemakaavatöiden konsulttiohjaukseen ja vastaa kunnan paikkatiedon kehittämisestä.

Hakuaika päättyy 23.3.2021 klo 12.00.

Tarkemmat tiedot hakuilmoituksesta.


Koronatietoni.fi-palvelusta saa maksuttoman todistuksen koronatestin tuloksesta

Koronatietoni.fi-palvelusta saa maksuttoman todistuksen koronatestin tuloksesta

HUS on avannut 23.2. uuden Koronatietoni.fi-palvelun, josta voi tulostaa maksuttoman todistuksen koronatestin negatiivisesta tuloksesta. Todistuksella voi todistaa tuoreen negatiivisen koronatestituloksen esimerkiksi välttämättömän matkustamisen yhteydessä.  

Koronatestitodistukseen on merkitty henkilötiedot, testipäivä ja testaustapa. Tarvittaessa todistukseen voi täydentää myös passin tiedot, jos kohdemaa sitä edellyttää. Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Todistuksen hankkiminen toisen henkilön, kuten lapsen, puolesta tulee mahdolliseksi myöhemmin. Palvelu toimii HUS Diagnostiikkakeskuksen analysoimissa koronatesteissä Uudenmaan ja Kymenlaakson asukkaille. 

Lue lisää Koronatietoni.fi-palvelusta HUSin tiedotteesta.


Uusi hoitotarvikkeiden sähköinen tilauslomake on otettu käyttöön - helpottaa tilaamista

Uusi hoitotarvikkeiden sähköinen tilauslomake on otettu käyttöön - helpottaa tilaamista

Hoitotarvikkeita voi nyt tilata uuden sähköisen tilauslomakkeen avulla, mikä tuo monia hyötyjä asiakkaille ja helpottaa tilauksen tekemistä. Uusi tilauslomake vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla, VRK-kortilla tai mobiilivarmenteella.   

Hoitotarvikkeiden uusi sähköinen tilauslomake ei korvaa aiempaa tilauslomaketta, vaan on vaihtoehto aiemmin käytetylle, ei tunnistautumista vaatineelle, sähköiselle tilauslomakkeelle.  

Uuden sähköisen tilauslomakkeen hyödyt 

Uuden hoitotarvikkeiden sähköisen tilauslomakkeen täyttäminen on aiempaa nopeampaa ja helpompaa, koska vanhan tilauksen tuotetietoja on mahdollista käyttää uuden tilauksen pohjana. Uutta on myös se, että tilauksen käsittelyvaiheista voi halutessaan saada tietoa tilaajan sähköpostiin. Hoitotarvikkeiden puolesta-asiointi onnistuu myös helposti puolesta-asioijan omilla pankkitunnuksilla.   

Hoitotarvikkeita pääsee tilaamaan uudella sähköisellä tilauslomakkeella nettisivuiltamme www.keusote.fi/hoitotarvikkeet löytyvän linkin kautta. Nettisivuilta löytyy lisäksi tarkemmat ohjeet hoitotarviketilauksen tekemiseen.  

Hoitotarvikkeita voi edelleen tilata myös aiemmin käytetyin tilaustavoin: sähköisellä tilauslomakkeella, joka ei vaadi tunnistautumista sekä puhelimitse p. 019 2260 201. Myös näistä löytyy lisätietoa nettisivuiltamme www.keusote.fi/hoitotarvikkeet.


Keusoten alueelle voimaan tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös

Keusote kehottaa alueellaan toimivia elinkeinonharjoittajia ja muita toimijoita ottamaan huomioon tartuntatautilain uudistuksen

Keusoten alueelle voimaan tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa

Keusote kehottaa alueellaan toimivia elinkeinonharjoittajia ja muita toimijoita ottamaan huomioon tartuntatautilain uudistuksen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 24.2.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen.

Päätös koskee seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Toimijoiden tehtävä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi

Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos velvoittaa toimijat noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa ilman erillistä määräystä.

Kaikissa asiakastiloissa tulee:

 • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • olla riittävät hygieniaohjeistukset esillä kaikissa asiakastiloissa
 • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Lisäksi tilojen käyttö järjestetään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Kuntayhtymä varautuu tiukempiin toimenpiteisiin

Keusoten seuraa ja arvioi koronapandemiatilannetta yhteistyössä alueensa kuntien kanssa, ja varautuu 25.2. hallituksen tiedotustilaisuudessa julkaisemiin tiukempiin koronaepidemian rajoituksiin. Rajoituksista tiedotetaan myöhemmin.

Aluehallintovirasto jatkaa HUS-alueen rajoitusten kokonaisuuden arviointia. Tartuntatautilain uusi pykälä 58 g mahdollistaisi myös alueen asiakas- ja toimitilojen väliaikaisen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi, jos se on epidemiatilanteen vuoksi välttämätöntä.

Lisätiedot kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. 040 182 5797

Lisätiedot:


Ajanvaraus koronarokotuksiin laajenee 60 - 64-vuotiaille 1. riskiryhmään kuuluville henkilöille

Koronarokotusten ajanvaraus laajenee 60 - 64-vuotiaille (vuonna 1955-1959 syntyneille), riskiryhmään 1. kuuluville henkilöille. Aiemmin viime viikolla aloitettiin myös 65 - 69-vuotiaiden 1. riskiryhmään kuuluvien rokotusajanvaraus.

Riskiryhmään 1 kuuluvat henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Alla THL:n listaus tähän riskiryhmään kuuluvista sairauksista tai tiloista: 

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • Vaikea krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä

Varaa aika koronarokotukseen

 • sähköisestä ajanvarauspalvelusta osoitteessa www.koronarokotusaika.fi tai
 • soittamalla koronarokotepuhelimeen p. 019 226 0665 (arkisin klo 8-16).

Koronarokotepuhelimeen voi jättää takaisinsoittopyynnön. Soitamme asiakkaille takaisin sitä mukaa, kun rokotteita on saatavilla ja aikoja voidaan antaa. Rokotteiden rajallisuuden vuoksi on syytä varautua odottamaan takaisinsoittoa, eli kutsua rokotukseen, jopa muutamia viikkoja. Pyydämme, että takaisinsoittopyyntö jätettäisiin vain kerran, ettei päällekkäisiä soittopyyntöjä kertyisi.


Ajanvaraus koronarokotuksiin 65 - 69-vuotiaille 1. riskiryhmään kuuluville on avattu 22.2.2021

Ajanvaraus koronarokotuksiin 65 - 69-vuotiaille 1. riskiryhmään kuuluville on avattu 22.2.2021

22.2.21 avaamme koronarokotusten ajanvarauksen 65 - 69-vuotiaille, riskiryhmään 1, kuuluville henkilöille (synt. 1952-1956). 65 - 69-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotuksia toteutetaan kaikilla Keusoten terveysasemilla, kun taas ikäihmisten rokotuksia voidaan toteuttaa ainoastaan suuremmilla terveysasemilla rokotteen käsittelyvaatimusten vuoksi.

Riskiryhmään 1 kuuluvat henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Alla THL:n listaus tähän riskiryhmään kuuluvista sairauksista tai tiloista:

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • Vaikea krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä

Varaa aika koronarokotukseen

 • sähköisestä ajanvarauspalvelusta osoitteessa www.koronarokotusaika.fi tai
 • soittamalla koronarokotepuhelimeen p. 019 226 0665 (arkisin klo 8-16).

Koronarokotepuhelimeen voi jättää takaisinsoittopyynnön. Soitamme asiakkaille takaisin sitä mukaan, kun rokotteita on saatavilla ja aikoja voidaan antaa. Rokotteiden rajallisuuden vuoksi on syytä varautua odottamaan takaisinsoittoa, eli kutsua rokotukseen, jopa muutamia viikkoja. Pyydämme, että takaisinsoittopyyntö jätettäisiin vain kerran, ettei päällekkäisiä soittopyyntöjä kertyisi.

Tarkempaa tietoa THL:n riskiryhmäluokituksista löytyy osoitteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/vakavalle-koronavirustaudille-alttiiden-rokotusjarjestys

Ikääntyneiden rokotuksia jatketaan kutsumenettelyllä

Keusoten alueella koronarokotuksen on saanut noin 8500 asukasta. Toistaiseksi kotona asuvia on rokotettu vain kutsumenettelyllä ja kohderyhmänä ovat olleet ikääntyneet yli 85-vuotiaat. Asukkaiden yhteystiedot olemme saaneet kuntayhtymän jäsenkunnista. Tähän ikäryhmään kuuluvan ei tarvitse itse ottaa yhteyttä rokotusajan sopimiseksi, vaan Keusoten työntekijä soittaa asiakkaalle ja sopii hänen kanssaan rokotusajankohdan ja rokotuspaikan. Koronarokotuksiin ryhdytään kutsumaan myös yli 80-vuotiaita sitä mukaan, kun rokotteita on saatavana.

Lisätietoa koronarokotuksista ja Keusoten alueen koronarokotesuunnitelmasta löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.keusote.fi/koronarokotukset


Parkkojan koulussa joukkoaltistuminen koronavirukselle

Keski-Uudenmaan sote tiedottaa 22.2.2021

Pornaisissa Parkkojan koulussa joukkoaltistuminen koronavirukselle

Pornaisissa Parkkojan koulussa on tapahtunut joukkoaltistuminen koronavirukselle. Koulussa on ollut tartuttavuusaikana koronapositiiviseksi todettu henkilö 18.-19.2. Altistuneet oppilaat asetetaan kotikaranteeniin Keusoten tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräyksestä. Keusoten infektio- ja tartuntatautiyksikkö on henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneiden huoltajiin. Huoltajat saavat tarkemmat ohjeet koulun kautta. Altistuneita on yhteensä noin 25 henkilöä.

Todettu koronavirus on seulontatestissä osoittautunut s-geeninegatiiviseksi, jolloin muuntoviruksen todennäköisyys on 50 %. Muuntoviruksen arvioidaan olevan herkemmin leviävä, jonka vuoksi toimenpiteet ovat laajempia ja voimakkaampia.

Yleisohjeet väestölle koronavirustilanteeseen

Mikäli epäilet altistuneesi, seuraa terveydentilaasi aktiivisemmin ja vältä liikkumista koulussa, työpaikalla tai julkisissa tiloissa oireisena. Mikäli ilmenee lieviäkin oireita, hakeudu koronavirustestiin, ja jää kotiin, kunnes saat negatiivisen koronavirustuloksen. Yleistietoa karanteenista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus.

Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi lämpöily, kuume, yskä, päänsärky, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, pahoinvointi, ripuli ja poikkeava väsymys.

Keusoten alueen asukkaat voivat tehdä koronavirusoirearvion ja varata ajan koronavirusnäytteenottoon osoitteessa www.koronabotti.hus.fi. Koronavirustestiin Keusoten alueella pääsee myös Nettipalvelun kautta osoitteessa www.keusote.fi/nettipalvelu tai soittamalla Koronahoitopuhelimeen, p. 019 226 0099, 8-20.

Tietoa koronaviruksesta:


Kuntavaalien ehdokasasettelu Pornaisten kunnassa 2021

Kuntavaalien ehdokasasettelu Pornaisten kunnassa 2021

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pornaisten kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua ja kuntalain 17 §:ssä säädetty määrä varavaltuutettuja.

Puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa vaaleihin enintään 40 ehdokasta.

Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta on jätettävä 9.3.2021 klo 16.00 mennessä Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri Seija Marttilalle, puh. 040 558 2562. Asiakirjojen jättämisen ajankohdasta pyydetään sopimaan ennakolta.

Kuulutus


Keusote on päivittänyt koronarokotussuunnitelmaa 18.2.2021

Koronarokotukset hoidetaan valtioneuvoston määräämässä rokotusjärjestyksessä. Rokotusjärjestykseen vaikuttaa myös saatavilla oleva rokote. Tällä hetkellä Mondernan ja Biontech Pfizer-rokoteita suositellaan 70 vuotta täyttäneille ikäihmisille, ja Astra Zenecaa alle 70-vuotiaille. Koronarokotukset ovat käynnistyneet koronapotilaita hoitaville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä ikääntyneelle väestölle, koska rokote voi säästää iäkkään sairaalahoidolta tai jopa menehtymiseltä. Koronarokotuksia on aloitettu 65-69-vuotiaiden riskiryhmille viikolla 7.

Rokotusten laajamittaista käynnistämistä hidastaa rokotteiden saatavuus. Rokotteita ei ole vielä saatu Suomeen riittävästi.

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä totesi 3.2., että vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon. Molempien rokoteannosten tulee olla samaa rokotetta.

Keusoten alueella koronarokotukset alkoivat Biontec Pfizer -rokotteella, mutta jatkossa uusien rokotesarjojen aloituksissa käytetään pääasiassa Moderna ja AstraZenecan -rokotteita.

Seuraa sivuillamme olevaa koronarokotussuunnitelmaa. Täydennämme suunnitelmaan rokotusaikataulua, sitä mukaan, kun rokotteita on saatavilla, ja voimme edetä rokotusryhmissä.