Lietteenkuljetuksiin muutoksia lähivuosina

Lietteenkuljetuksiin muutoksia lähivuosina

Urakoitsijat mukaan suunnitteluun

Rosk’n Roll on ryhtynyt suunnittelemaan haja-asutusalueiden lietteenkuljetusten järjestämistä. Uudenmaan jätelautakunnan päätöksen mukaan sako- ja umpikaivojen tyhjennykset siirretään kunnan järjestämäksi palveluksi 12 kunnan alueella Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 3–5 vuoden kuluessa. Alueen kunnat ovat antaneet jätehuoltoon liittyvät operatiiviset tehtävänsä omistamansa jäteyhtiön, Rosk’n Rollin, hoidettavaksi.

”Suunnittelu on käynnistynyt. Pitkähkö siirtymäaika mahdollistaa huolellisen ja hallitun siirtymisen”, kertoo Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

Asiakkaille vaivatonta

Kiinteistöjen omistajille saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu tulee olemaan jatkossakin hyvin helppo ja vaivaton. Kaivon tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen voi tilata Rosk’n Rollilta silloin kun sille on tarvetta. Vaihtoehtoisesti Rosk’n Rollin kanssa voi sopia saostuskaivoille määräajoin tehtävästä tyhjennyksestä, jolloin asiakas saa ennakkoilmoituksen tulevasta käynnistä eikä hänen tarvitse muistaa asiaa itse.

Alueen jätehuoltomääräyksissä on määritelty se, kuinka usein kaivot tulee minimissään tyhjentää. Näin tulee olemaan jatkossakin.

”Jos asiakas ei jostain syystä muista tilata tyhjennystä määräajoin, me olemme häneen yhteydessä. Koskaan ei tietenkään tulla kiinteistölle ilman ennakkoilmoitusta”, lisää palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

”Tiedostamme hyvin, että lietteenkuljetus on hyvin erilaista palvelua kuin seka- ja hyötyjätteiden kuljetus. Tätä varten rakennetaan siis myös ympärivuorokautinen päivystyspalvelu.”

Asiakkaiden kaivojen tiedot tarkastetaan ja täydennetään asiakkaan ensimmäisen lietteenkuljetustilauksen yhteydessä. Samalla varmistetaan, että kaivojen sijainnit, kulkuyhteydet ynnä muut seikat, jotta tyhjennys hoituu sujuvasti

”Erilaisia kiinteistöjä varten tarvitaan erilaista kalustoa. Huomioimme tämän kuljetusten kilpailutuksissa. Jos kiinteistölle on päästy tähänkin asti, sinne päästään myös jatkossa”, Printz toteaa.

”Muualla Suomessahan on monia alueita, joissa lietteenkuljetukset on järjestetty näin jo vuosien ajan. Käytämme suunnittelussa hyödyksi kollegojemme eli muiden kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden pitkää kokemusta”, Vesa Heikkonen mainitsee.

Kuljetukset kilpailutetaan

Rosk’n Roll ei itse omista kuljetuskalustoa, vaan se tulee kilpailuttamaan kaikki lietteenkuljetukset julkisena hankintana rullaavasti siten, että urakoita tulee tasaisesti tarjolle. Urakka-alueet mitoitetaan niin, että myös paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Tavallisesti kunnallisissa kuljetusurakoissa on pitkät sopimusajat, mikä antaa urakoitsijoille mahdollisuuden investoida kalustoon.

”Arvioimme kuljetusurakoitsijoiden töiden lisääntyvän, kun lietteenkeräyksen piiriin saadaan kattavasti kaikki ne kiinteistöt, jotka siihen määräysten mukaan kuuluvat”, Heikkonen huomauttaa.

”Pienemmälläkin yrityksellä mahdollisuus tulla valituksi, ja esimerkiksi erilaiset yhteenliittymät ja aliurakointi tullaan sallimaan näissä kilpailutuksissa. Riittää, että yrityksellä on kalusto ja osaaminen ja yrittäjä tekee tätä ammatikseen eli on jätehuoltorekisterissä ja lakisääteiset velvoitteet hoidettu”, Marko Printz sanoo.

Toistaiseksi ei kiinteistöjen omistajien eikä alueen lietteenkuljetusyrittäjien tarvitse tehdä mitään. ”Ensi vuonna Rosk’n Roll on yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin alueen urakoitsijoihin, sillä haluamme keskustella heidän kanssaan ja kuulla heidän näkemyksiään osana palvelun suunnittelua ennen varsinaisen tarjouskilpailun avaamista.”

Suunnitteilla on tehdä ensimmäiset kilpailutukset vuonna 2023, ja vuonna 2024 alkaisivat ensimmäiset Rosk’n Rollin järjestämät lietteenkuljetukset. Rosk’n Roll tiedottaa asiakkaille käytännön järjestelyistä tarkemmin sitä mukaa kun alueet ja kunnat liitetään uuteen järjestelmään.

 

Kuva: Roskn´n Roll


Linnunlaulun päiväkodissa altistuminen koronavirukselle

Linnunlaulun päiväkodilla, Keltasirkut ryhmässä, on tapahtunut altistuminen koronavirukselle. Paikalla on ollut tartuttavuusaikana koronapositiiviseksi todettu henkilö 15.9.-17.9. Altistuneita on noin 20 henkilöä. Altistuneet henkilöt asetetaan kotikaranteeniin Keusoten tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräyksestä. Keusoten infektio- ja tartuntatautiyksikkö on henkilökohtaisesti yhteydessä karanteeniin asetettaviin tai alaikäisen huoltajiin. 

 

Koronavirustestiä ei pääsääntöisesti tarvita lievästi oireilevilta henkilöiltä, jos henkilö on täysin rokotettu, ja toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko, tai jos henkilö on sairastanut varmennetun koronavirusinfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana. Koronatestiä suositellaan edelleen henkilöille, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle, tai jotka kuuluvat koronavirusinfektion vakavaan riskiryhmään: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat. 

 

Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi lämpöily, kuume, yskä, päänsärky, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, pahoinvointi, ripuli ja poikkeava väsymys. 

Keusoten alueen asukkaat voivat tehdä koronavirusoirearvion ja varata ajan koronavirusnäytteenottoon osoitteessa www.koronabotti.hus.fi. Koronavirustestiin Keusoten alueella pääsee myös Nettipalvelun kautta osoitteessa www.keusote.fi/nettipalvelu tai soittamalla Koronahoitopuhelimeen, p. 019 226 0099, 8-16. 


Haettavana laskentasihteerin työsuhde

HAETTAVANA LASKENTASIHTEERIN TYÖSUHDE 1.11.2021 LUKIEN

Laskentasihteerin tehtäviin kuuluu henkilöstön palkanlaskentatehtäviä sekä sivistystoimen laskutukseen ja tukien maksatukseen liittyviä tehtäviä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään tradenomin, merkonomin tai muuta tehtävään soveltuvaa tutkintoa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Palvelussuhteeseen valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palvelusuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan 11.10.2021 mennessä osoitteella: Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen tai kunta(at)pornainen.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Seija Marttila, puh. 040 558 2562 ja sivistysjohtaja Jari Wäre, puh. 040 174 5015


Kunnanvaltuuston kokous 27.9.2021 klo 18.30, nähtävänä myös suorana lähetyksenä

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvaltuuston istuntosalissa 27.9.2021 klo 18.30, esityslista. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä kunnantoimistossa 1.10.2021.

Kokous on nähtävänä suorana lähetyksenä tästä linkistä.

Tallenne on nähtävissä 2 viikon ajan.

 


Koronatilannekatsaus 20.9.21 – Tartuntamäärissä pientä laskua, kolmas rokoteannos saatavilla voimakkaasti immuunipuutteisille ja sote-henkilöstölle

Koronatilannekatsaus 20.9.21 – Tartuntamäärissä pientä laskua, kolmas rokoteannos saatavilla voimakkaasti immuunipuutteisille ja sote-henkilöstölle

Keusoten alueen koronatartuntojen määrä on hieman laskenut verrattuna edeltävän neljän viikon tilanteeseen. Keusoten alueen ilmaantuvuus on 123 / 100 000 / 14 vrk.

Viikolla 37 koronatartuntoja todettiin 111 kpl, joka on hieman vähemmän kuin edeltävällä viikolla (134 kpl). Tartuntoja on todettu Hyvinkäällä 49, Nurmijärvellä 19, Tuusulassa 15, Järvenpäässä 20, Mäntsälässä 8 ja Pornaisissa 0. Tartuntamäärät ovat edelleen pysyneet korkealla Hyvinkäällä, ja laskeneet selvästi Nurmijärvellä.

Tartunnanjäljityksen viive on pienentynyt, ja tartunnanjäljitys pyritään tekemään samana tai seuraavana päivänä tuloksen valmistumisesta.

Viikolla 37 tartunnanjäljityksessä on selvitetty altistumistilanteita mm. oppilaitoksissa ja leirikoulussa. Mahdollisia altistumisia on tapahtunut mm. Hyvinkäällä sisähuvipuistossa ja ravintolassa.

Järvenpäässä asumispalveluyksikkö Pihlavistokodissa viikolla 35 todetussa ryvästymässä sairastui yhteensä 7 asukasta ja 2 työntekijää, ja 1 asukas menehtyi.
Hyvinkään palvelutalo Lepovillan tartuntaketjussa on todettu tartunta yhteensä 1 asukkaalla ja 2 työntekijällä, ja epidemian torjunnan tehostetut toimet ovat edelleen käynnissä.

Viikolla 37 uusia karanteeneja asetettiin yli 300:lle Keusoten alueen asukkaalle.

Näytteenottomäärät ovat laskussa. Viikolla 37 koronanäytteitä otettiin 3 455 kpl, ja tätä edeltävällä viikolla 4 790 kpl. Korkeimmillaan luku on tänä syksynä ollut 6 495 kpl viikolla 34.

HUS on 9.9. muuttanut koronatestauksen kriteereitä. Koronavirustestiä ei pääsääntöisesti tarvita lievästi oireilevilta henkilöiltä, jos henkilö on täysin rokotettu ja toisesta rokotuksesta vähintään viikko, tai jos henkilö on sairastanut varmennetun koronavirusinfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Muutos ei koske henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä olevia työntekijöitä, jotka ovat ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa, tai jotka kuuluvat koronavirusinfektion vakavaan riskiryhmään.

Walk in -rokotuspäivät lauantaina 25.9. ja 2.10. kaikilla Keusoten terveysasemilla

Koronarokotekattavuus on Keusoten alueella noin 71,8 %, ja tehosteannoksen on saanut 56,4 % koko väestöstä. Ensimmäisen koronarokotteen on saanut 146 856 alueen asukasta, ja tehosterokotteen 115 431 asukasta.

Viikolla 37 annettiin noin 6 000 rokoteannosta, joista noin 1 000 kpl ensimmäisiä rokotteita ja noin 5 000 kpl tehosteannoksia. Kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos, ja aikoja on hyvin saatavilla. Tehosteannoksen voi hakea aikaisintaan 6 viikon kuluttua ensimmäisestä rokoteannoksesta, ja rokotteiden hyvän saatavuuden vuoksi suosittelemme aikaistamaan tehosteaikoja 8–12 viikosta 6 viikkoon.

Keusoten alueen 12–15-vuotiaiden rokotekattavuus on 64,7 %, ja 16–19-vuotiaiden 75,5 %. Toivomme erityisesti 20–35-vuotialta, joiden rokotekattavuus on tällä hetkellä 66-70 %, vielä rokottamattomia aloittamaan rokotussarjan pikaisesti.

Keusoten alueen useissa kunnissa järjestetään ajanvarauksetonta walk in -rokotustoimintaa arkipäivisin klo 10–14.

Lisäksi järjestämme ajanvarauksellisia rokotusaikoja arkisin myös klo 16–17.30.

Lauantain walk in -rokotustapahtumia järjestetään kaikissa Keusoten alueen kunnissa. Tapahtumassa annetaan koronarokotuksia ilman ajanvarausta kaikilla Keusoten terveysasemilla:
• Lauantai 25.9. klo 8:30–15.
- Lisäksi Pornaisissa kiertää mobiilirokotusyksikkö, joka pysähtyy Halkiassa nuorisoseurantalolla klo 9–10.30 sekä Laukkoskella Mika Waltarin koululla 11.30–13.
- Lisäksi Mäntsälässä mobiilirokotusyksikkö pysähtyy K-Citymarketin parkkialueella klo 9–15.
• Lauantai 2.10. klo 8:30–15.

Lue lisää: https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronarokotukset/

Kolmas Moderna-koronarokoteannos nyt saatavilla voimakkaasti immuunipuutteisille ja sote-henkilöstölle Keusoten rokotuspisteillä aikavälillä 20.–22.9.

HUS Apteekin varastossa on noin 15 000 erääntyvää Modernan koronavirusrokotetta, ja Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä on päätetty käynnistää kolmansien koronavirusrokoteannosten antaminen ennakoitua aiemmin, jotta vanhenemassa oleva rokote-erä saadaan hyödynnettyä.

Keusote tarjoaa kolmansia Moderna-koronarokoteannoksia rokotuspisteissä voimakkaasti immuunipuutteisille ja sote-henkilöstölle 20.–22.9. välisenä aikana.
Ajanvaraus on auennut maanantaina 20.9. klo 12.

Walk in -rokotuspisteet, jonne voi mennä ilman ajanvarausta 20.–22.9. klo 9–15:
• Järvenpää JUST, Hyvinkää Sveitsi, Mäntsälän terveysasema, Hyrylän terveysasema, Nurmijärven Kirkonkylän terveysasema.

Ajanvarauksella:
Kolmannen rokotteen voi varata tällä hetkellä vain puhelimitse p. 019 226 0665, ma-pe 8–16. Takaisinsoittopalvelu.
Rokotusaikoja on hyvin saatavilla samalle ja seuraavalle päivälle. Aikoja on tarjolla Keusoten rokotuspisteissä arkipäivinä klo 17.30 saakka.

Lue lisää tiedotteestamme.


Walk in ajanvaraukseton rokotustoiminta

Viikonlopun walk in -rokotustapahtumat

Lauantain walk in -rokotustapahtumia järjestetään kaikissa Keusoten alueen kunnissa, ja tiedotamme tulevista ajankohdista erikseen. Tapahtumassa annetaan koronarokotuksia ilman ajanvarausta kaikissa rokotuspisteissämme. Tehosterokotteita voimme antaa henkilöille, joiden ensimmäisestä rokotteesta on kulunut kuusi viikkoa.

Seuraavat ajanvarauksettomat walk in -rokotuspäivät:

 • la 25.9. klo 8:30-15 / järjestetään kaikilla Keusoten terveysasemilla.
  • Pornaisissa kiertää mobiilirokotusyksikkö, joka pysähtyy Halkiassa nuorisoseurantalolla klo 9-10.30 sekä Laukkoskella Mika Waltarin koululla 11.30-13.
  • Mäntsälässä mobiilirokotusyksikkö pysähtyy K-Citymarketin parkkialueella klo 9-15
 • la 2.10. klo 8:30-15 / järjestetään kaikilla Keusoten terveysasemilla.
 • la 30.10. klo 8:30-15 / järjestetään kaikilla Keusoten terveysasemilla.

Lounasajan walk in ajanvaraukseton rokotustoiminta

Lounasajan walk in -rokotus toimii seuraavissa toimipisteissä arkipäivisin klo 10-14. Voit tulla rokotukseen ilman ajanvarausta. Uudet rokotussarjat aloitetaan tällä hetkellä Modernan rokotteella, ja tehosteajoilla on saatavilla Pfizerin ja Modernan rokotetta riippuen siitä, millä valmisteella rokotesarja on aloitettu.

 • Hyvinkää, Sveitsin rokotuspiste
 • Järvenpää, JUST terveysasema
 • Mäntsälä, terveysasema
 • Nurmijärvi, Kirkonkylän terveysasema
 • Tuusula, Hyrylän terveysasema

 


Seuraathan Keusoten KotiTV -ohjelmia Vanhustenviikolla

Seuraathan Keusoten KotiTV -ohjelmia Vanhustenviikolla

Keusote on ollut mukana tuottamassa KotiTV:hen ohjelmaa Vanhustenviikolle, jota vietetään 3.–10.10.2021. Tavoitteena on jakaa ikääntyneille tietoa oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä tavoittaa KotiTV:n kautta mahdollisimman monet ikääntyneet alueellamme.

Keusoten Vanhustenviikolle tuottama ohjelmasisältö suunniteltiin yhteistyössä alueella asuvien ikääntyneiden kanssa. Ohjelmasarjassa Merja Suominen Gery ry:stä pureutuu aiheeseen ikääntyneen ravitsemus. Mervi Niemi Apteekkariliitosta puolestaan kertoo lääkkeistä ja ikääntymisestä sekä lääkkeiden vaikutuksesta liikenteessä suoriutumiseen. Intoa elämään -hankkeessa mukana oleva Eija Linna-alho puhuu sosiaalisten suhteiden merkityksestä sekä fysioterapeutti Anna Selkama kohentaa toimintakykyämme puolituntisella liikuntaosiolla.

Keusoten Vanhustenviikolle tuottamaa ohjelmasarjaa esitetään KotiTV:ssä 4.–8.10. ja 11.–15.10. sekä 1.–5.11. ja 8.–12.11. klo 12–12.30.

 • Maanantaina: Sosiaaliset suhteet (Eija Linna-alho, Intoa elämään -hanke)
 • Tiistaina: Toimintakyky ja liikkuminen (fysioterapeutti Anna Selkama ja studiovieraana ikäihminen)
 • Keskiviikkona: Ravitsemus ja hyvinvointi (Merja Suominen, Gery ry)
 • Torstaina: Toimintakyky ja liikkuminen (fysioterapeutti Anna Selkama ja studiovieraana ikäihminen)
 • Perjantaina: Lääkkeet, alkoholi sekä liikenne (Mervi Niemi, Apteekkariliitto)

KotiTV on katsojille maksuton TV-kanava, joka tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä joka arkipäivä klo 11–13.

KotiTV:n kanavapaikat:

 • Antenni-TV:ssä kanava 33
 • DNA:n, Telian ja Elisan kaapeli-TV:ssä kanava 66
 • Ålcomin partner-operaattoreiden kanava 99
 • Lähetys näkyy suorana myös verkko-osoitteessa: www.kotitv.fi

Lisätietoja KotiTV:stä löydät Keusoten verkkosivuilta:


Palvelujen verkostosuunnitelma etenee, kuntalaiskysely on avoinna 13.-26.9.2021

Palvelujen verkostosuunnitelma etenee

Palvelujen verkostosuunnitelmaa vuosille 2022-2024 valmistellaan kovaa vauhtia - päätöksentekoon suunnitelma menee tämän hetkisen ajatuksen mukaan marraskuussa.

Tällä hetkellä valmisteilla oleva palvelujen verkostosuunnitelma vuosille 2022-2024 liittyy viime vuonna hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan vuosille 2020-2030, ja linkittyy vahvasti tuottavuusohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Valmisteilla olevan palvelujen verkostosuunnitelman tavoitteena on sote-palveluiden kehittäminen ja monimuotoistaminen: etä- ja digitaalisten palveluiden, kotiin annettavien palveluiden ja monialaisten palveluiden kehittäminen.

Osallistu palveluverkoston suunnitteluun, vastaa tässä kuntalaiskyselyyn. Kysely on avoinna 13.9. - 26.9.2021, vastaaminen vie aikaa n. 5 minuuttia.


Asiakkaat hyvin tyytyväisiä Rosk’n Rollin palveluihin

Asiakkaat hyvin tyytyväisiä Rosk’n Rollin palveluihin

Rosk’n Rollin asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä kunnallisen jätehuoltoyhtiön, Rosk’n Rollin, toimintaan. Tämä selviää yhtiön teettämästä asiakaskyselystä, johon vastasi 1118 asiakasta. Yleisarvosanaksi jäteyhtiön toiminnalle asiakkaat antoivat 4,2 asteikolla 1–5.

Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden näkemyksiä mm. jäteasemien palveluista, kiinteistöjen jätteenkuljetuksista, eko- ja sekajätepistepalveluista sekä asiakaspalvelusta ja viestinnästä. Kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaat ovat jätteiden kuljetuksiin: jäteastian tyhjennykseen sovitusti (4,6/5) sekä jäteauton kuljettajan työhön (4,5/5). Lähestulkoon yhtä hyvät arvosanat saivat jäteasemien palvelutarjonta (4,4/5) ja asiakaspalvelu (4,3/5). Myös puhelimitse ja sähköpostitse palveleva keskitetty asiakaspalvelu sai kiittävät, yli nelosen arvosanat eri mittareilla.

Arvioinneista heikoimmat arviot saivat eko- ja sekajätepisteiden siisteys ja niiden jätesäiliöiden riittävyys sekä verkkosivujen chat-palvelu. Nämä molemmat saivat arvosanaksi 3,4, mitä asteikolla 1–5 voidaan pitää vähintään tyydyttävänä.

Lähes puolet vastanneista koki saaneensa riittävästi tietoa jätehuollosta, ja sitä oli saatu eniten (jopa 84 % vastanneista) jäteyhtiön Roskis-asiakaslehdestä. He, jotka halusivat lisää tietoa, toivoivat sitä erityisesti jätteiden lajittelusta sekä hyödyntämisestä.

“Kyselyn perusteella olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä ja kasvattamalla palveluvalikoimaamme. Jatkuva uudistuminen ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan myös nykyisten palveluiden laadun varmistaminen on tärkeää. Saamme kyselystä ja myös muuta kautta asiakkailta hyödyllistä palautetta, jota analysoimme tarkasti”, Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen toteaa kyselystä.

Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin kaksi vuotta sitten, jolloin yleisarvosana oli 4,1.

Kyselyn toteutti Innolink kesällä 2021 ja siihen sai vastata nimettömästi joko kirjeitse tai verkossa. Vastaajista noin 70 % oli jäteyhtiön toimialueen kuntien vakituisia asukkaita ja 30 % vapaa-ajan asukkaita.

 

Kuva: Rosk´n Roll/Milla von Konow


Koronavirustartunnan saanut voi nyt itse ilmoittaa mahdollisista altistuneista

Koronavirustartunnan saanut voi nyt itse ilmoittaa mahdollisista altistuneista

HUS on avannut Koronatietoni.fi-sivulle palvelun, jossa koronavirustartunnan saanut voi itse kirjata mahdolliset altistuneet henkilöt ja näin nopeuttaa tartunnanjäljittäjien työtä.

Koronavirustartunnan saaneelle lähetetään positiivisesta koronanäytevastauksesta tekstiviesti, jossa hän saa ohjeen ilmoittaa mahdollisesti altistuneet henkilöt Koronatietoni.fi-palvelussa. Palvelu on käytössä HUSin alueella kaikissa kunnissa Helsinkiä lukuun ottamatta. Helsingillä on oma järjestelmänsä altistumisten ilmoittamiseen.

”Palvelussa annetut tiedot ovat hyödyllisiä esitietoja tartunnanjäljittäjille ja ne nopeuttavat tartunnanjäljitystä. Palvelun kautta voi täyttää ne paikat, missä on ollut ja kirjata altistuneiden henkilöiden nimet ja puhelinnumerot sekä muut altistumisiin liittyvät tiedot”, kertoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Kun tiedot on syötetty jo ennen tartunnanjäljittäjän soittoa, voidaan ne käydä yhdessä läpi ja täydentää niitä tarpeen mukaan. Tartunnanjäljittäjä vahvistaa altistumiset.

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelussa on myös mahdollista asioida toisen henkilön puolesta.

Palvelu on avattu suomeksi. Ruotsin ja englanninkieliset versiot palvelusta avataan pian. HUSin alueen kuntien lisäksi palvelu voidaan ottaa käyttöön Kymsoten, Eksoten ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Palvelun osoite on Koronatietoni.fi